ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ   (Π.Α.Σ.ΕΒΕ)          

Γραμματεία Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση : Εγνατία 6  1ος ορ    Τ.Κ. 54 626  Θεσσαλονίκη  
Τηλ.            : 6977662611
e-mail          : pasevethes@gmail.com