Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ:«Ζεστό» χρήμα για τους «επενδυτές»

Με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης και με κρατικά κονδύλια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και τη διαμόρφωση ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος για τα μονοπώλια στο χώρο της Ενέργειας, το χτεσινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) εντείνει τις διαδικασίες για την ίδρυση
«Αναπτυξιακής Τράπεζας» και τον «εκσυγχρονισμό του πλαισίου» για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της χτεσινής συνεδρίασης του ΚΥΣΟΙΠ αποφασίστηκε η ίδρυση της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ» (με διεθνή ονομασία «Hellenic Development Bank SA»), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που θα λειτουργεί ως «χρηματοδοτικός μηχανισμός - ομπρέλα» και όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν άλλοι χρηματοδοτικοί φορείς του Δημοσίου, όπως ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το «Enterprise Greece» κ.ά.
Η κυβέρνηση στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζει, στέλνοντας το κατάλληλο «σήμα» προς το κεφάλαιο, ότι «στόχος είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα να "προικοδοτηθεί" με τους απαραίτητους πόρους και περιουσιακά στοιχεία που θα της επιτρέψουν να επιτελέσει το ρόλο της». Οπως ανακοινώθηκε επίσης, στόχος είναι η ΕΑΤ ΑΕ να λειτουργεί «συμπληρωματικά» προς τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με τη «διεθνή εμπειρία», ενώ θα υπάρξει και συνεργασία με ανάλογη «Αναπτυξιακή Τράπεζα» του εξωτερικού, η οποία «θα λειτουργήσει ως Σύμβουλος για την ίδρυση και τη δραστηριοποίηση της ΕΑΤ ΑΕ».
Το νέο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα χρηματοδοτεί βασικά έργα υποδομής και «περιφερειακής ανάπτυξης», εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις λεγόμενες «νεοφυείς επιχειρήσεις» και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά τους ορισμούς πάντα της ΕΕ για το μέγεθος των τελευταίων. Η κυβέρνηση δίνει βαρύτητα, όπως φαίνεται, στο ζήτημα αυτό, καθώς πιέζουν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για άμεση χρηματοδότηση με «ζεστό» κρατικό χρήμα, κι έτσι στοχεύει εντός του επόμενου τριμήνου να έχει κατατεθεί στη Βουλή ο ιδρυτικός νόμος της νέας «αναπτυξιακής τράπεζας».