Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Ολα για το κεφάλαιο όταν την ίδια στιγμή τσακίζουν το λαόΟ νέος λεγόμενος «αναπτυξιακός νόμος», που φέρνει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, περιλαμβάνει στήριξη επενδυτικών σχεδίων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εκτεταμένες φοροαπαλλαγές, διαφόρων ειδών επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις, διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για τη στήριξη των σχεδίων κερδοφορίας τους, ευνοϊκούς όρους δανεισμού και κρατικών εγγυήσεων και άλλα πολλά.
Ολα αυτά τα προκλητικά προνόμια, που διαμορφώνονται
προς όφελος του κεφαλαίου, στηρίζονται στην ένταση της εκμετάλλευσης, στο τσάκισμα των εργασιακών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων, στη φοροληστεία, στις περικοπές κρατικών δαπανών για Πρόνοια, Υγεία, Παιδεία.
Δύο όψεις του ίδιου ταξικού νομίσματος είναι τα μέτρα στήριξης του κεφαλαίου και αυτά που ματώνουν το λαό.
Ο ίδιος ο «αναπτυξιακός νόμος», προκειμένου να ενεργοποιηθεί, θα απαιτήσει, μετά την ψήφισή του από τη Βουλή, δεκάδες κανονιστικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις και «διευκρινιστικές» εγκυκλίους. Και, βέβαια, η κατεύθυνση θα είναι η περαιτέρω προσαρμογή του στις εκάστοτε ανάγκες του κεφαλαίου, ανάλογα και με τις «ειδικές προτιμήσεις» των ισχυρότερων τμημάτων του, για τη στήριξη επενδύσεων σε «δυναμικούς» και με «συγκριτικό πλεονέκτημα» κλάδους της οικονομίας.
Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, μέσω και του «αναπτυξιακού νόμου», επικεντρώνει στο ζήτημα των νέων προκλητικών φοροαπαλλαγών για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ παράλληλα, στις διατάξεις του νομοσχεδίου, γίνεται φανερή η πρόθεση ενεργοποίησης των διαδικασιών ταχείας αδειοδότησης («fast track») για τις «στρατηγικές επενδύσεις», οι οποίες, παρά την ύπαρξη του σχετικού νόμου (εδώ και περισσότερα από 5 χρόνια), δεν «περπάτησαν» στην προηγούμενη φάση. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συμπληρώνει τα μέτρα των προκατόχων της, κινούμενη με μπούσουλα την πάγια αξίωση του κεφαλαίου να έχει ακόμα περισσότερο λυμένα τα χέρια του έναντι οποιωνδήποτε περιορισμών...
Πέρα από τις κραυγαλέες φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο, ο νέος «αναπτυξιακός» προβλέπει και τη διοχέτευση δωρεάν ζεστού κρατικού χρήματος, σε συνδυασμό με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Σε αυτό το επίπεδο, το αποφασιστικό εργαλείο είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες για το ΠΔΕ εξαιρούνται από τον δημοσιονομικό «κόφτη», σε αντίθεση με τα κονδύλια για συντάξεις, μισθούς και γενικότερα ό,τι αφορά την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του πρόσφατου πολυνόμου - τερατούργημα...
Ολα για το κεφάλαιο...
Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου που τιτλοφορείται «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων, προβλέπει:
«Στρατηγικές επενδύσεις»: Εντάσσονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, προϋπόθεση ένταξης είναι η «δημιουργία τουλάχιστον 2 θέσεων εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης». Οπως προκύπτει, οι προς κρατική επιδότηση δαπάνες φτάνουν στις 500.000 ευρώ για καθεμία θέση εργασίας. Προβλέπεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Μάλιστα, όπως ρητά αναφέρεται, σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών, θα εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής. Επιπλέον, τα υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούν να κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων ταχείας αδειοδότησης(«fast track»), μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας.
Φορολογικές απαλλαγές: Προβλέπεται πλήρης φορολογική απαλλαγή μέχρι και για 15 χρόνια και μέχρις ότου εξαντληθεί το ποσό της προβλεπόμενης κρατικής ενίσχυσης. Αυτή θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε φορολογικούς συντελεστές επί των κερδών. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκών κερδών, στη διάρκεια κάποιου έτους, τα οφέλη για τους επιχειρηματίες μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις. Μάλιστα, οι φοροαπαλλαγές θα υπολογίζονται επί του συνόλου των κερδών του επιχειρηματικού ομίλου, δηλαδή και για τυχόν άλλες δραστηριότητες, πέρα από αυτές που εντάσσονται στον «αναπτυξιακό νόμο».
«Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης». Θα καταβάλλεται στην εργοδοσία ανά εξάμηνο, ενώ, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «οι επιδοτήσεις του μισθολογικού κόστους καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος».
«Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων»: Ειδικά προνόμια προβλέπονται για «εξωστρεφείς επιχειρήσεις» που έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους τουλάχιστον κατά 10% επί του συνολικού τζίρου την τελευταία τριετία, οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης, οι «καινοτόμες» επιχειρήσεις (με αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη κατά 10% την τελευταία τριετία), όσες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους τεχνολογίαςπληροφορικής,αγροδιατροφής και γενικότερα οι επιχειρήσεις που «επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους».
Προς ένταξη επιχειρήσεις: Γίνεται ειδική αναφορά (κατ' εξαίρεση των γενικών διατάξεων) στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο της ίδιας κατηγορίας), στηνπαραγωγή και διανομή Ενέργειας, όπως συγκεκριμένα στη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας («φωτογραφίζουν» τις συμπράξεις της ΔΕΗ με άλλους ιδιώτες), σε υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνες), υδατοδρόμια, διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), ίδρυση και επέκταση τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία) τουλάχιστον τριών αστέρωντουριστικές υποδομές (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, ιαματικός τουρισμός), αυτοκινητοδρόμια, κέντρα προπονητικού αθλητισμού κ.ά. Επιπλέον, με υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστούν ειδικοί όροι για τις ενισχύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.
Επιχειρηματικές συμπράξεις - δικτυώσεις: Πρόκειται για δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κρατικών και ιδιωτικών οργανισμών «έρευνας και ανάπτυξης», που έχουν «κοινή θεματική εστίαση».
«Αναπτυξιακή τράπεζα»: Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης «ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών» (Ταμεία Συμμετοχών) με χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, αλλά και με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Στόχος, όπως «ενδεικτικά» αναφέρεται, είναι «η δημιουργία νέων και μεγέθυνση υφιστάμενων επιχειρήσεων», ιδιαίτερα γι' αυτές που δίνουνέμφαση στην καινοτομία, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.
Κάλυψη ζημιών: Σε αυτό το πλέγμα προστίθεται σειρά προκλητικών και χαριστικών διατάξεων σε όφελος του κεφαλαίου, όπως η παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη τυχόν ζημιών που θα εμφανίσουν οι επενδυτές, ενισχύσεις χρηματοδότησης για τον «επιχειρηματικό κίνδυνο», ενώ για τους ιδιώτες που θα μετέχουν στο εν λόγω ταμείο προβλέπεται η δυνατότητα παροχής φορολογικών κινήτρων, που θα προσδιοριστούν στη συνέχεια με υπουργικές αποφάσεις.